Jag arbetar med företag och organisationers visuella identitet. Jag är också formgivare av böcker, tidningar, förpackningar och informationsmaterial. Sedan är jag tecknare också …